Počasie Beckov / Weather in Beckov

Meteostanica Beckov - banner

Ak sa banner nezobrazuje správne, prosím kliknite na odkaz:
If the banner isn't displayed correctly, please click on this link:


Beckov_webcam 01__FTP image
Webkamera 01 (severozápad) - statický obrázok cez FTP, 704 x 480, 
aktualizované cca každých 10 minút (klik na odkaz, otvorí sa v novom okne)
Webcam 01 (North - West) - static image via FTP, 704 x 480, 
updated approx. every 10 minutes (click on the link, will be opened in the new window)Webkamera 01 - jednoduchý statický JPEG obrázok 704 x 480
(704x480, transkódované z primárneho RTSP streamu kamery cez lokálny server)
Webcam 01: simple static JPEG image
(704x480, re-encoded from original primary RTSP stream via local server)


Webkamera 01 - živý prenos vo formáte MJPEG, 704 x 480
Webcam 01 - Live streaming in MJPEG, 704 x 480


Webkamera 01 - živý prenos vo formáte Ogg Theora, 704 x 480:
vo webových prehliadačoch priamo nefunguje, 
link je ale možné skopírovať a prehrávať 
v externom prehrávači (napr. VLC player, KMPlayer a pod.)  
Webcam 01 - Live streaming in Ogg Theora, 704 x 480:
not very suitable for web browsers,
but copied link works well
with external players (e.g. VLC player, KMPlayer etc.)


Webkamera 01 - živý prenos, záložný stream cez službu IPcamLive, 704 x 480
(načítanie videoprenosu zvyčajne chvíľu trvá, majte preto prosím trpezlivosť)
Webcam 01 - Live streaming, backup stream over IPcamLive service, 704 x 480
(Usually it takes some time to load video stream, so please be patient)


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


https://www.pocasie-beckov.sk/webcam02/Beckov_webcam_02.jpg
Webkamera 02 (juh) - statický obrázok cez FTP, 1920 x 1080, 
aktualizované cca každých 10 minút (klik na odkaz, otvorí sa v novom okne)
Webcam 02 (South) - static image via FTP, 1920 x 1080, 
updated approx. every 10 minutes (click on the link, will be opened in the new window)Webkamera 02 - jednoduchý statický JPEG obrázok 1920 x 1080
(1920x1080, transkódované z primárneho RTSP streamu kamery cez lokálny server)
Webcam 02: simple static JPEG image
(1920 x 1080, re-encoded from original primary RTSP stream via local server)


Webkamera 02 - živý prenos vo formáte MJPEG, 1920 x 1080
Webcam 02 - Live streaming in MJPEG, 1920 x 1080


Webkamera 02 - živý prenos vo formáte Ogg Theora, 1920 x 1080:
vo webových prehliadačoch priamo nefunguje,
link je ale možné skopírovať a prehrávať
v externom prehrávači (napr. VLC player, KMPlayer a pod.)
Webcam 02 - Live streaming in Ogg Theora, 1920 x 1080:
not very suitable for web browsers,
but copied link works well
with external players (e.g. VLC player, KMPlayer etc.)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Webkamery na stránke Webcams.travel Windy.com
Beckov webcams on Webcams.travel Windy.com--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výstupy z meteostanice, aktualizované každých 5 minút 
(Davis Vantage Pro 2, spustená 13. decembra 2017, online od 24. decembra 2017):
Output data from weather station, updated every 5 minutes 
(Davis Vantage Pro 2, started 13th December 2017, online since 24th December 2017):


Konzola meteostanice:
Grafické zobrazenie nameraných údajov
Weather station's console:
Graphical interpretation of measured data


Rýchly prehľad:
Zobrazené sú údaje v slovenskom jazyku. Pre anglickú verziu kliknite na tento odkaz.
Quick overview:
Below you can see data in slovak language. For english version please click on this link.


Grafické zobrazenie za posledných 72 hodín (t.j. tri dni):
Zobrazené sú údaje v slovenskom jazyku. Pre anglickú verziu kliknite na tento odkaz.
Graphs per last 72 hours (i.e. three days):
Below you can see data in slovak language. For english version please click on this link.


Dnešný deň (od 00:00 do 24:00):
Zobrazené sú údaje v slovenskom jazyku. Pre anglickú verziu kliknite na tento odkaz.
Today (from 00:00 to 24:00):
Below you can see data in slovak language. For english version please click on this link.


Včerajší deň (od 00:00 do 24:00):
Zobrazené sú údaje v slovenskom jazyku. Pre anglickú verziu kliknite na tento odkaz.
Yesterday (from 00:00 to 24:00):
Below you can see data in slovak language. For english version please click on this link.


Maximálne a minimálne hodnoty za tento mesiac:
Zobrazené sú údaje v slovenskom jazyku. Pre anglickú verziu kliknite na tento odkaz.
This month's maximum and minimum values:
Below you can see data in slovak language. For english version please click on this link.


Maximálne a minimálne hodnoty za tento rok:
Zobrazené sú údaje v slovenskom jazyku. Pre anglickú verziu kliknite na tento odkaz.
This year's maximum and minimum values:
Below you can see data in slovak language. For english version please click on this link.


Maximálne a minimálne hodnoty za celú dobu fungovania meteostanice (od 13. decembra 2017):
Zobrazené sú údaje v slovenskom jazyku. Pre anglickú verziu kliknite na tento odkaz.
Absolute maximum and minimum values (since 13th December 2017):
Below you can see data in slovak language. For english version please click on this link.


Prehľad jednotlivých mesiacov v roku:
Zobrazené sú údaje v slovenskom jazyku. Pre anglickú verziu kliknite na tento odkaz.
Overview of year's individual months:
Below you can see data in slovak language. For english version please click on this link.Zobrazenie cez Weather Underground (klik na odkaz, otvorí sa v novom okne):
View over the Weather Underground service (click on the link, will be opened in the new window):
Zobrazenie cez Weathercloud (klik na odkaz, otvorí sa v novom okne):
View over the Weathercloud service (click on the link, will be opened in the new window):
Zobrazenie cez PWS Weather (klik na odkaz, otvorí sa v novom okne):
View over the PWS Weather service (click on the link, will be opened in the new window):


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontakt:
Contact:

contact_email